სისხლის სამართლებრივი ნორმების განმარტებები უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაში (2004-2016) 27,99 
აღწერა

სისხლის სამართლებრივი ნორმების განმარტებები უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაში (2004-2016)

დამატებითი ინფორმაცია
გამომცემლობა

ბონა კაუზა

ავტორი

ალეკო ნაჭყებია, გიორგი გვარამაძე